Poslání společnosti

  • Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti.
  • Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí.
  • Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je Město Český Krumlov.
  • Společnost provozuje online katalog sportu v Českém Krumlově www.sportvkrumlove.cz.

Struktura společnosti

Orgány společnosti:

Správní rada:

Ing. Jan Vondrouš – předseda
Mgr. Martin Hák
Radek Votava
Petr Prokeš
Lukáš Novosad
Jan Pils

Dozorčí rada:

Bc. Jindřiška Smolíková, předsedkyně
Mgr. Dalibor Carda
Mgr. Zdeňka Kráková

Statutární orgán společnosti:

Martin Tomka, ředitel

Historie a postavení společnosti

Společnost PRO-SPORT ČK o.p.s. vznikla transformací z Nadace tělesné kultury a sportu Českokrumlovska. Okresní zásah jejích aktivit přetrval dodnes. Zřizovatelem je Město Český Krumlov.
Sportovní nadace vznikla 1. ledna 1993, jejím prvním ředitelem byl Mgr. Zdeněk Přívratský. Během jeho působení prošla nadace transformací na obecně prospěšnou společnost PRO-SPORT ČK od začátku roku 1999. K přeměně právní formy došlo po delší diskusi a rozhodnutí Správní rady, po zhodnocení legislativně-ekonomických podmínek, v listopadu 1998.
Současným dlouholetým ředitelem je Martin Tomka. Správní a dozorčí rady tvoří zástupci Města Český Krumlov, významných sportovních klubů, trenéři, významní českokrumlovští sportovci, učitelé i svazoví pracovníci. Někteří z nich jsou také členy Komise sportovní, poradního orgánu Rady města.